Bankowość i finanse

Kancelaria kieruje swoje usługi do sektora finansowego, rynków kapitałowych oraz Klientów niefinansowych (przedsiębiorstw).

Doradztwo Kancelarii obejmuje  w szczególności:

 • sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów bankowych, procedur oraz pozostałej dokumentacji instytucji finansowych i kredytowych;
 • restrukturyzację zobowiązań finansowych i reprezentowanie Klientów na etapie negocjacji  oraz postępowań sądowych;
 • sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie dokumentacji kredytowej oraz zabezpieczeniowej a także ustanawianie zabezpieczeń na rzecz Klientów;
 • sporządzanie oraz opiniowanie dokumentacji hedgingowej (zabezpieczającej) obejmującej transakcje na walutę, stopę procentową oraz  towary;
 • doradztwo regulacyjne dotyczące tworzenia, przekształceń oraz likwidacji instytucji finansowych i kredytowych na terenie Polski;
 • bieżące doradztwo świadczone na rzecz przedsiębiorców, banków, instytucji finansowych oraz kredytowych;
 • doradztwo w obszarze tworzenia i działania TFI oraz funduszy inwestycyjnych i świadczenia usług inwestycyjnych przez firmy inwestycyjne;
 • doradztwo w obszarze świadczenia usług ubezpieczeniowych.

Doświadczenie prawników Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • sporządzenie umów finansowania nieruchomości komercyjnych oraz umów zabezpieczeń dla austriackiej instytucji kredytowej, wchodzącej w skład wiodącej grupy bankowej;
 • kompleksowe opracowanie dokumentacji banku obejmującej wzorce umowne, dokumentację bankową,  kredytową, zabezpieczeniową oraz inwestycyjną dla oddziału renomowanej luksemburskiej instytucji kredytowej;
 • sporządzenie memorandum inwestycyjnego oferty prywatnej obligacji strukturyzowanych dla oddziału renomowanej luksemburskiej instytucji kredytowej;
 • opiniowanie umów oraz regulaminów na rzecz oddziału renomowanej luksemburskiej instytucji kredytowej;
 • doradztwo w zakresie zakładania funduszu inwestycyjnego na Gibraltarze świadczone na rzecz polskich inwestorów;
 • doradztwo dotyczące niewłaściwej realizacji postanowień umowy zarządzania portfelem świadczone na rzecz polskiego inwestora.

Osoba kontaktowa: Remigiusz Stanek, [email protected]