German Desk / Doradztwo prawne dla polskich podmiotów w Niemczech

Kancelaria oferuje wsparcie prawne dla Klientów pochodzących z niemieckojęzycznego obszaru gospodarczego. W analogiczny sposób reprezentujemy interesy prawne naszych polskich Klientów na terytorium Niemiec.

Doradztwo Kancelarii obejmuje  w szczególności:

  • obsługa prawna na terytorium Polski Klientów z niemieckojęzycznego obszaru gospodarczego (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Lichtenstein);
  • reprezentacja Klientów przed sądami niemieckimi;
  • zakładanie i reorganizacja spółek na prawie niemieckim;
  • przygotowywanie i opiniowanie umów w języku niemieckim; wsparcie w dochodzeniu należności na terytorium Niemiec.

Doświadczenie prawników Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • zastosowanie wykładni stosowania umowy jurysdykcyjnej w sporze z niemieckim syndykiem masy upadłościowej ze skutkiem odrzucenia pozwów przed sądem polskim (wartość sporu ok 10 MPLN), doradztwo prawne na rzecz Klienta z branży recyklingu w zakresie sporu właścicielskiego na terytorium Niemiec;
  • reprezentowanie wiodącego Klienta na rynku przetwarzania kabli w procesie upadłościowym na terytorium Niemiec;
  • reprezentowanie Klienta z obszaru odnawialnych źródeł energii w sporze o zapłatę z tytułu wadliwej dostawy kontenera filtracyjnego;
  • przeprowadzenie procesu założenia na terenie Niemiec spółek prawa handlowego; doradztwo w zakresie nabycia na terytorium Niemiec kamienicy mieszkaniowej.