Prawo ochrony środowiska

Kancelaria oferuje usługi kompleksowego doradztwa prawnego z zakresu ochrony środowiska skierowanego do przedsiębiorców krajowych i zagranicznych.

Doradztwo Kancelarii obejmuje:  

  • przeprowadzanie analiz stanu zgodności przedsiębiorstw z przepisami środowiskowymi,
  • przeprowadzanie audytów prawnych w zakresie ryzyka i odpowiedzialności przedsiębiorstw z tytułu naruszenia przepisów środowiskowych,
  • środowiskowe badania due diligence związane ze sprzedażą nieruchomości/przedsiębiorstw (obejmujące ryzyka zanieczyszczeń nabywanych gruntów),
  • doradztwo związane z uzyskiwaniem i zmianą pozwoleń „środowiskowych” oraz możliwości cesji na podmioty trzecie,
  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji środowiskowej oraz kontraktowej,
  • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu ochrony środowiska.