Prawo umów / Prawo pracy

Usługi Kancelarii obejmują doradztwo w zakresie opracowywania umów, regulaminów oraz ogólnych warunków umów oraz doradztwo na etapie wprowadzenia tych aktów do obrotu. Kancelaria oferuje także kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy, zarówno na rzecz pracodawców, jak i pracowników.

Doradztwo Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • analizę prawno-podatkową oraz opiniowanie umów;
 • sporządzanie umów, m.in. umów sprzedaży składników majątku (asset deal), umów sprzedaży udziałów ( share deal ), umów inwestycyjnych, umów najmu powierzchni komercyjnych;
 • sporządzanie oraz wprowadzanie do obrotu ogólnych warunków umów oraz regulaminów;
 • doradztwo w procesie dochodzenia roszczeń na etapie wykonywania umów;
 • doradztwo związane ze strukturą zatrudniania;
 • sporządzanie umów o prace oraz kontraktów menadżerskich, sporządzanie regulaminów pracy oraz wynagradzania obowiązujących u pracodawcy;
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby zakończenia stosunku pracy z pracownikami;
 • prowadzenie sporów sądowych związanych ze stosunkiem zatrudnienia.

Doświadczenie prawników Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • opracowywanie ogólnych warunków umów oraz wprowadzanie ich do obrotu;
 • reprezentowanie sieci sprzedaży detalicznej (producenta odzieży) w negocjacjach związanych z zawarciem umowy najmu powierzchni komercyjnych, sporządzanie umów;
 • reprezentowanie sieci sprzedaży detalicznej w sprawach sądowych o uznanie postanowień umownych za niedozwolone;
 • przygotowanie kontraktów menadżerskich dla spółek produkcyjnych z branży spożywczej, spółek z branży wydawniczej, redaktorów gazet;
 • przygotowanie umów dokumentacji bankowej, kredytowej i inwestycyjnej dla oddziału renomowanej luksemburskiej instytucji kredytowej;
 • sporządzenie kompleksowej dokumentacji pracowniczej dla sieci sprzedaży detalicznej z branży odzieżowej w związku z wejściem na polski rynek;
 • sporządzenie umów o pracę oraz kontraktów menadżerskich dla członków zarządu spółek produkcyjnych z branży spożywczej, meblowej oraz spółek z branży recyclingu;
 • reprezentowanie pracodawców w sporach sądowych o zapłatę zaległego wynagrodzenia i przywrócenie do pracy, zapłatę zaległego elementu wynagrodzenia.

Osoba kontaktowa: Anna Hrymak-Stanek, [email protected]