Rozwiązywanie sporów

Kancelaria oferuje wsparcie na wszystkich etapach postępowań sądowych, jak również w  przedsądowym etapie negocjacyjnym oraz na etapie realizacji uzyskanych wyroków w postępowaniu egzekucyjnym.

Doradztwo Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • reprezentowanie Klientów w negocjacjach poprzedzających postępowania sądowe;
 • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym;
 • reprezentowanie Klientów w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in. w sprawach sądowych o uznanie wzorca umownego za niedozwolony;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych, przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz przed sądami polubownymi;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi.
 • reprezentowanie klientów – spory podatkowe z fiskusem Warszawa

Doświadczenie prawników Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie postępowań sądowych związanymi z zarzutami popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji (ustalenia tzw. „opłat półkowych”);
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających, w tym w celu uzyskania zabezpieczenia nowacyjnego;
 • prowadzenie postępowań przed Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w sprawach o naruszenie praw do domen internetowych;
 • prowadzenie postępowań przed Polskim Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie w sprawach o naruszenie praw do domen internetowych;
 • reprezentowanie redaktorów naczelnych oraz dziennikarzy jednego z dzienników ogólnopolskich w postępowaniach sądowych związanych z naruszeniem dóbr osobistych, w tym w postępowaniach karnych;
 • reprezentowanie pracodawców w sporach o zapłatę zaległego wynagrodzenia i przywrócenie do pracy;
 • prowadzenie postępowania przed UOKiK w postępowaniu związanym z bezpieczeństwem produktu konsumenckiego.

Osoba kontaktowa: Anna Hrymak-Stanek, [email protected]