Własność intelektualna i przemysłowa

Kancelaria oferuje doradztwo związane z przeniesieniem oraz ochroną praw własności intelektualnej i przemysłowej, w tym w zakresie naruszeń praw do znaków towarowych i domen internetowych, jak również w zakresie naruszenia dóbr osobistych i danych osobowych.

Doradztwo Kancelarii obejmuje  w szczególności:

 • doradztwo w procesie nabywania i licencjonowania praw wyłącznych oraz w procesie utrzymania ich ochrony;
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów licencyjnych i umów o przeniesienie praw wyłącznych;
 • udział w procesach due dilligence;
 • reprezentowanie Klientów przed urzędami (w tym urzędami OHIM, EPO), organami (w tym GIODO czy celnymi) oraz przed sądami (w tym przed sądami polubownymi);
 • reprezentowanie Klientów przed Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Polskim Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie w sprawach o naruszenie praw do domen internetowych;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych związanych z naruszeniem dóbr osobistych.

Doświadczenie prawników Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • sporządzenie umów licencyjnych, umów przenoszących prawa do utworów audiowizualnych;
 • reprezentowanie Klientów przed Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w sprawach o naruszenie praw do domen internetowych;
 • udział w procesie due dilligence spółek z branży wydawniczych;
 • reprezentowanie Klientów przed Polskim Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie w sprawie o naruszenie praw do domen internetowych;
 • reprezentowanie redaktorów naczelnych oraz dziennikarzy w postępowaniach sądowych związanych z naruszeniem dóbr osobistych, w tym w postępowaniach karnych.

Osoba kontaktowa: Anna Hrymak Stanek, [email protected]