Aleksandra Krupińska

Intern | Praktykantka

Kontakt

Aleksandra Krupińska Intern | Praktykantka

Studentka III roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Swoje pierwsze doświadczenie zdobywała w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne i prawo Unii Europejskiej.

W kancelarii pracuje w językach: polskim i angielskim.