Jarosław Kożuch

Of Counsel

adwokat Jarosław Kożuch

Kontakt

Jarosław Kożuch Of Counsel

tel: +48 22 428 13 91jaroslaw.kozuch@stanek-legal.pl

Ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1998 roku ukończył studia podyplomowe organizowane przez Ministerstwo Finansów dla kadry kierowniczej służb podatkowych.

Były zastępca Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Częstochowie w latach 1993 – 1997, a następnie Dyrektor tego urzędu w latach1997-1998.

W swojej bogatej przeszłości zawodowej pełnił funkcję m.in. Inspektora Kontroli Skarbowej III stopnia, Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Częstochowie.

W latach 1999- 2001 pełnił również Stanowisko Wicedyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach kierującego Ośrodkiem Zamiejscowym w Częstochowie.

Obecnie Jarosław zajmuję się głównie problematyką kontroli podatkowych i skarbowych, postępowań podatkowych oraz wynikającymi z tego postępowań odwoławczych przed organami drugiej instancji.