Doradztwo prawne dla biznesu

Kancelaria oferuje usługi kompleksowego doradztwa korporacyjnego skierowanego do przedsiębiorców krajowych i zagranicznych.

Doradztwo Kancelarii obejmuje  w szczególności:

 • doradztwo bieżące,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z działalnością spółek,
 • opracowywanie prawnych oraz podatkowych struktur procesów akwizycyjnych (share deal i asset deal);
 • doradztwo i przygotowywanie umów inwestycyjnych;
 • prowadzenie badań typu due diligence oraz sporządzanie dokumentacji transakcyjnej,
 • weryfikacja i dostosowywanie prowadzonej działalności firm do regulacji prawa polskiego oraz prawa UE (usługa compliance);
 • reprezentowanie Klientów w procesach negocjacyjnych; przygotowywanie kompleksowej dokumentacji umownej w zakresie transakcji handlowych.

Doświadczenie prawników Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • przygotowanie umowy inwestycyjnej dla zagranicznego inwestora w zakresie biotechnologii (wartość umowy 50 MPLN);
 • przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej dla polskiej spółki inwestycyjnej obejmujcą zmiany właścicielskie oraz inwestycje w budynek typu aparthotel (wartość 20 MPLN);
 • doradztwo w zakresie transakcji oferowania obligacji korporacyjnych oraz warunkowego nabycia warrantów subskrypcyjnych dla polskiej grupy inwestycyjnej;
 • doradztwo bieżące dla przedsiębiorców z sektora MŚP w zakresie przygotowywania oraz opiniowani umów handlowych, stosunków pracowniczych, postępowań administracyjnych, przetargów, oraz prowadzenia negocjacji handlowych;
 • reprezentowanie szwajcarskich inwestorów w procesie tworzenia sieci sprzedaży detalicznej w Polsce;
 • udział w badaniu due dilligence umów leasingu pojazdów oraz sporządzanie dokumentacji transakcyjnej dla jednej z wiodących spółek leasingowych (40 MPLN);
 • doradztwo w zakresie sporządzania analizy zapisów umów konsorcjalnych, analizy i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w obszarze budowy infrastruktury komunikacyjnej dla międzynarodowej firmy budowlanej;
 • doradztwo na rzecz wiodącej lokalnej polskiej spółki budowlanej w zakresie zwierania i zapisów umów na roboty budowlane; sporządzenie umów licencyjnych, umów przenoszących prawa do utworów audiowizualnych.

Osoba kontaktowa: Remigiusz Stanek, [email protected]