Blog

Instrumentalne wszczęcie postępowania karno-skarbowego po uchwale NSA z 24 maja 2021 r. sygn. I FPS 1/21

We wpisie z 12 kwietnia tego roku wskazywaliśmy na nieprawidłową praktykę organów polegającą na instrumentalnym wszczynaniu przez organy postępowań karno-skarbowych oraz na orzecznictwo, które pozwala taką praktykę kwestionować. Uchwała NSA z 24 maja 2021 r. sygn. I FPS 1/21 24 maja 2021 r. sygn. I FPS 1/21 powyższa kwestia została rozstrzygnięta w tzw. uchwale siódemkowej 

Podział obowiązków w spółce a odpowiedzialność członka zarządu za jej zobowiązania podatkowe

Kontynuując serię wpisów poświęconych odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki, w niniejszym wpisie odniesiemy się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2021 r., sygn. III FSK 3004/21 dotyczącego wpływu podziału obowiązków w spółce na odpowiedzialność członka zarządu za jej zobowiązania podatkowe.  Delegowanie kompetencji Wyrok zapadł w sprawie byłego członka zarządu spółki 

Dowody z zeznań świadków jako przesłanka wznowienia postępowania podatkowego

Wznowienia postępowania podatkowego można żądać tylko w określonych przypadkach określonych w Ordynacji podatkowej. Pisaliśmy o tym szerzej we wpisie dotyczącym wznowienia jako instrumentu w sporze z organami podatkowymi https://stanek-legal.pl/wznowienie-postepowania-podatkowego-jako-instrument-w-sporze-z-organem-podatkowym/. Wznowienie pozwala na weryfikowanie decyzji, które są ostateczne i od których nie można się już odwołać w „normalnym” trybie. Jedną z przesłanek pozwalających na wznowienie postępowania