Blog

Instrumentalne wszczęcie postępowania karno-skarbowego

Szanowni Państwo, Zapraszamy na cykl wpisów merytorycznych dotyczących ciekawych zagadnień podatkowych pojawiąjących się w prowadzonych przez naszą kancelarię sprawach. Instrumentalne wszczęcie postępowania karno-skarbowego nie zawiesi przedawnienia zobowiązania podatkowego? Wielu przedsiębiorców zetknęło się sytuacją, gdzie organ podatkowy podjął działania w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego np. inicjując wszczęcie postępowania karno-skarbowego. Czy takie działanie zawsze 

Sukcesy Kancelarii STANEK Legal

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło, iż możemy podzielić się z Państwem informacją o sukcesach Klientów Kancelarii STANEK Legal osiągniętych w ostatnim kwartale przez nasz Zespół. Należą do nich m.in.: wygrana w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w sprawie tzw. pustych faktur, ze skutkiem uzyskania wyroku reformatoryjnego pozwalającego na uchylenie wyroku Sądu I Instancji oraz obu instancji 

Komentarz mec. Remigiusza Stanek dla BCC oraz Money.pl ws. wyroku NSA dot. kontroli podatkowych

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedzą mec. Remigiusza Stanka nagraną dla Business Centre Club na temat możliwych skutków prawnych wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 lutego 2020 r. (sygn. akt I FSK 2243/19). Wyrok dotyczy wydłużonego czasu kontroli podatkowych, zaś mec. Remigiusz Stanek wskazuje na skutki prawne zbyt długiego czasu kontroli podatkowych oraz ich późniejszego wpływu