Blog

Przymusowe dochodzenie należności VAT od podmiotów zagranicznych. Nowelizacja ustawy o egzekucji w administracji

Jak informowaliśmy już w jednym z wpisów https://stanek-legal.pl/nowelizacja-ustawy-o-egzekucji-w-administracji-nowe-zasady-dotyczace-decyzji-ratalnych/), w dniu 13 marca 2023 r. została podpisana Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Przedstawiliśmy wówczas nowe zasady dotyczące decyzji ratalnych i niedotrzymania terminu płatności. Kolejną ważną zmianą są zmiany w egzekucji zaległego podatku VAT od podmiotów zagranicznych w ramach 

Działalność pro bono. Nieważność uchwały organu wykonawczego dzielnicy. Sukces Klienta kancelarii.

Kancelaria zajmuje się czasami również prowadzeniem spraw pro bono. W jednej z nich, organ wykonawczy jednej z dzielnic podjął uchwałę, w której odmówił Klientowi udzielenia dalszej pomocy mieszkaniowej w przedmiocie najmu lokalu socjalnego. Skutkiem było zagrożenie zarządzenia opróżnienia lokalu. Od powyższego rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego została wniesiona skarga. Sąd podzielił podniesione zarzuty dotyczące nieprawidłowego 

ZMIANA ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW. WYMÓG POSIADANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU. SUKCES KLIENTA KANCELARII.

We wpisach z 9 lipca 2021 r.  https://stanek-legal.pl/dostosowanie-zezwolenia-na-przetwarzanie-odpadow-do-znowelizowanej-ustawy-o-odpadach-istotna-czy-nieistotna-zmiana-zezwolenia/, z 13 października 2021 r. https://stanek-legal.pl/obowiazek-organu-dokonania-kazdorazowej-oceny-czy-zmiana-decyzji-o-przetwarzaniu-odpadow-stanowi-zmianeistotna/ oraz z 24 lutego 2022 r. https://stanek-legal.pl/zmiana-zezwolenia-na-zbieranie-odpadow-wymog-zaistnienia-istotnej-zmiany-zezwolenia/ poruszaliśmy tematykę dostosowania zezwolenia na przetwarzanie odpadów do znowelizowanej ustawy o odpadach. W kolejnym postępowaniu prowadzonym przez kancelarię, tym razem na etapie sporu sądowoadministracyjnego, kancelaria uzyskała dla swojego klienta pozytywne rozstrzygnięcie w postaci wyroku WSA, w