Postępowania podatkowe i karno-skarbowe / Postępowania administracyjne

Postępowania podatkowe

Kancelaria STANEK Legal specjalizuje się w prowadzeniu postępowań podatkowych, w szczególności w zakresie kwestionowania przez organy skarbowe prawa do odliczenia podatku VAT.

Doradztwo Kancelarii obejmuje  w szczególności:

 • analizę ryzyk wynikających z postępowania podatkowego;
 • doradztwo strategiczne dotyczące sytuacji podatkowej Klienta;
 • podjęcie rozmów z organami kontrolnymi  oraz utrzymywanie stałego kontaktu z organami kontrolnymi i organami odwoławczymi;
 • reprezentowanie Klientów na etapie postępowania podatkowego, w  tym postępowania kontrolnego;
 • doradztwo proceduralne na etapie postępowania administracyjnego (sporządzanie pism, wniosków  dowodowych, odwołań oraz innych środków zaskarżenia);
 • sporządzanie opinii  prawnych z uwzględnieniem oceny praworządności działań organów  skarbowych we współpracy z wybitnymi przedstawicielami nauki prawa administracyjnego oraz konstytucyjnego;
 • reprezentowanie Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Postępowania podatkowe/wybrane doświadczenie:

 • systematyczne uzyskiwanie postanowień o wstrzymaniu wykonania decyzji przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (wartość przedmiotu sporu 3,5 MPLN , 120 MPLN), m.in. w drodze uchylenia postanowienia o odmowie wstrzymania decyzji przez Wojewódzki Sąd Administracyjny;
 • doradztwo przy prowadzeniu postępowań podatkowych w zakresie kwestionowania prawa do odliczenia podatku VAT od transakcji znacznej wartości (40 MPLN) ze skutkiem doprowadzenia do uchylenia decyzji na etapie Izby Skarbowej;
 • uzyskanie wyroku reformatoryjnego przed Naczelnym Sadem Administracyjnym, uchylającym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz decyzji Izby Skarbowej w sprawie karuzelowej o znacznej wartości (120 MPLN);
 • uzyskanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dwukrotnego wyroku uchylającego wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy uznaniu zarzutu związania wykładnią sądu niższej instancji, w podatku VAT w sprawie o znacznej wartości;
 • uzyskanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wyroku reformatoryjnego uchylającego wyrok Sądu I Instancji oraz Organów II i I Instancji w sprawie tzw. pustych faktur o znacznej wartości przedmiotu sporu w obszarze usług budowlanych;
 • doradztwo strategiczne dotyczące sytuacji podatkowej Klientów dla spółek z branż recyklingu;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach dotyczących domiaru ceł antydumpingowych.

Postępowania karno-skarbowe

Prawnicy Kancelarii STANEK Legal podejmują się obrony i reprezentacji Klientów we wszystkich  rodzajach spraw karnych dotyczących przestępstw finansowych, w szczególności karno-skarbowych.

Doradzamy i reprezentujemy Klientów na każdym z etapów postępowań karnych i karno-skarbowych.

Nasze czynności obejmują m. in.:

 • analizę sytuacji procesowej Klienta,
 • reprezentowanie Klienta na etapie postępowania przygotowawczego, zarówno w fazie in rem jak i in personam,
 • reprezentowanie oskarżonych na etapie sądowym I Instancji, etapie odwoławczym oraz na etapie kasacyjnym przed Sądem Najwyższym.

Nasze doświadczenie obejmuje reprezentowanie Klientów w większości spraw o popełnienie przestępstw karno-skarbowych, prania pieniędzy oraz oszustwa.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw podatkowych oraz karno-skarbowych wykorzystujemy zdobytą wiedzę do przemiennego stosowania obu porządków prawnych (instytucji procesowych prawa podatkowego oraz prawa karno-skarbowego) co umożliwia zastosowanie maksymalnego spektrum rozwiązań prawnych pozwalających na wytyczanie i realizację strategii procesowych oczekiwanych przez naszych Klientów.  

Postępowania administracyjne

Prawnicy Kancelarii STANEK Legal doradzają i reprezentują Klientów we wszelkiego typu postępowaniach administracyjnych zarówno na etapie postępowania administracyjnego jak i sądowo-administracyjnego.

Doświadczenie Kancelarii obejmuje m.in. prowadzenie spraw z tytułu  przekroczenia poboru energii elektrycznej przez przedsiębiorców (Urząd Regulacji Energetyki), postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta czy przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Osoba kontaktowa: Remigiusz Stanek, [email protected]