Wszystkie wpisy, których autorem jest Autor

Wygrana Klienta kancelarii w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie

W kilku poprzednich opublikowanych na blogu poście wskazywaliśmy na konieczność rzetelnego prowadzenia postępowania przez organy podatkowe. Niejednokrotnie popełnione przez organy błędy skutkują brakiem rzeczowego i gruntownego rozpoznania sprawy klientów. Taka sama sytuacja wystąpiła w sprawie, w której Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w czerwcu tego roku wydał pozytywny dla naszego Klienta wyrok uchylający zaskarżoną decyzję 

Jak bronić się przed egzekucją administracyjną

Pobierz prezentację Ustal kto odebrał przesyłkę z tytułami wykonawczymi Nieprawidłowe doręczenie tytułów wykonawczych ma wpływ na wszczęcie egzekucji oraz ma istotne znaczenie w zakresie realizacji praw podatników do wniesienia zarzutów. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie czy tytuły wykonawcze zostały doręczone zobowiązanemu bezpośrednio (os. fizycznej lub uprawnionemu członkowi zarządu do reprezentowania podmiotu) czy też odebrał je inny 

Przewodnik prawny w „dobie koronawirusa”.

Zachęcamy do zapozniania się z Przewodnikiem prawnym STANEK Legal w „dobie koronawirusa”. Jak radzić sobie w dobie koronawirusa? Najczęstsze dylematy przedsiębiorców.