Wszystkie wpisy, których autorem jest malgorzata.dmochowska

Brak rozprawy zdalnej ogranicza prawo do obrony. Sukces Klienta kancelarii.

Przepisy tzw. ustawy covidowej dopuszczały możliwość rozpoznania spraw sądowoadministracyjnych na odległość, przy użyciu urządzeń technicznych, z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięki. Warunkiem dopuszczalności przeprowadzenia posiedzenia niejawnego w trybie art. 15 zzs(4) ust 2 i 3 tej ustawy była niemożność przeprowadzenia rozprawy na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku lub w siedzibie sądu 

Niezasadna odmowa wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. Sukces Klienta kancelarii

W toku postępowania administracyjnego, organ odmówił Klientowi kancelarii wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe. Organ stwierdził bowiem, że w budynku jednorodzinnym znajdowała się siedziba spółki, jak również była w nim zarejestrowana jednoosobowa działalność gospodarcza. To doprowadziło organ do konkluzji, że nieruchomość nie jest przeznaczony na cele 

Relacja ze spotkania z cyklu Business Point Grupy Amber

Zapraszamy na relację ze spotkania z cyklu Business Point Grupy Amber w Hotelu Monopol w Katowicach – Spotkanie Klubu Business Point – Grupa Amber (grupa-amber.com), na którym Mecenas Remigiusz Stanek mówił o Biznesowej Ocenie Ryzyka, czyli sposobie postępowania ograniczającego ryzyko odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej ponoszonej przez członków zarządu oraz przedsiębiorców. Stworzenie i przestrzeganie określonych