Archiwum roku: 2017

Zmiana adresu

Z dniem 1 stycznia 2018 r.  adres Kancelarii ulega zmianie. Nowa siedziba mieści się przy ul. Bukowińskiej 26 b lokal 40.

Wygrana

Kancelaria STANEK Legal wygrała sprawę dla jednego ze swoich Klientów doprowadzając do odrzucenia pozwu. Sąd podzielił argumentację kancelarii o możliwość zawarcia umowy prorogacyjnej poprzez zawarcie odpowiedniego odesłania w ogólnych warunkach umów. Wartość przedmiotu sporu wynosiła ok. 1,9 mln EURO.        

Wygrana/WSA

Kancelaria Stanek-Legal reprezentowała jednego z klientów w wygranej sprawie, w której WSA w Łodzi w wyroku zapadłym w dniu 15 listopada 2017 r. stwierdził, że pismo organu informujące podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia skierowane bezpośrednio do podatnika, z pominięciem ustanowionego przed organami podatkowymi pełnomocnika jest bezskuteczne. Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w tym wypadku wciąż