Archiwum miesiąca: styczeń 2022

Konsekwencje doręczenia pism z pominięciem pełnomocnika. Sukces Klienta kancelarii w sporze z fiskusem.

Nowy rok przyniósł kolejne dwie wygrane sprawy Klienta kancelarii w sprawie zobowiązań w podatku od towarów i usług za 2009 i 2010 rok o łącznej wysokości wynoszącej 71 mln zł. Sprawy były rozpoznawane przez organy podatkowe ponownie – wcześniejsze niekorzystne dla podatnika decyzje zostały uchylone przez Naczelny Sąd Administracyjny wobec uznania, że w sprawach zgromadzono 

Pandemia Covid-19 a przedawnienie zobowiązań podatkowych. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia w świetle tzw. ustawy covidowej.

Co do zasady zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Po tym okresie organ, chociaż niezaspokojony, nie ma już podstaw do egzekwowania zobowiązania podatkowego. Ustawodawca przewidział jednak sytuacje, gdy podstawowy 5-letni termin zostaje przerwany (wskutek zastosowania środka egzekucyjnego) lub zawieszony (np. z dniem