Archiwum miesiąca: marzec 2022

Przesłanki wydania decyzji zabezpieczającej w toku postępowania podatkowego

Równolegle do omówionej w poprzednim wpisie (zob. TUTAJ) przesłanki umożliwiającej wydanie decyzji zabezpieczającej przed wydaniem decyzji wymiarowej (istnienie zobowiązania podatnika), istnieją inne przesłanki, które również muszą być spełnione, jeśli ma być wydana decyzja zabezpieczająca. I tak w decyzji zabezpieczającej organ jest zobowiązany wykazać istnienie uzasadnionej obawy, że podatnik nie wykona zobowiązania podatkowego. Organ nie może