Archiwum miesiąca: październik 2013

KONFERENCJA V FINANCIAL CONFERENCES

Dr Remigiusz Stanek, Partner Zarządzający w Kancelarii Stanek Legal prelegentem podczas konferencji „Wpływ Pakietu CRD IV/CRR na Instytucje Finansowe” poświęconej wdrożeniu pakietu CRD IV/CRR w instytucjach finansowych. Mec. Stanek poprowadził warsztaty pod tytułem ”Prawo do zatrzymania wypłaty udziału w bankach spółdzielczych”. Warsztaty objęły problematykę wpływu pakietu CRD IV/ CRR na regulacje dotyczące polskich banków spółdzielczych, 

KONFERENCJA GREEN CROSS POLAND & PULS BIZNESU

Dr Remigiusz Stanek, Partner Zarządzający w Kancelarii Stanek Legal panelistą podczas debaty: ”Zielona gospodarka w perspektywie sektora bankowego” zorganizowanej przez Fundację Green Cross Poland oraz redakcję gazety Puls Biznesu. Debata poświęcona była wyzwaniom nowoczesnej gospodarki rynkowej w dobie procesów zwiększania udziału ekologii w życiu społeczno-gospodarczym, w szczególności po kątem istniejących możliwości i źródeł finansowania inwestycji 

KONFERENCJA PULS BIZNESU

Dr Remigiusz Stanek, Partner Zarządzający w Kancelarii Stanek Legal prelegentem podczas konferencji „Dyrektywa CRD IV i Rozporządzenie CRR jako narzędzia wdrożenia porozumień Bazylei III” poświęconej wdrożeniu pakietu CRD IV/CRR w instytucjach finansowych. Mec. Stanek poprowadził warsztaty pod tytułem” Polityka wynagrodzeń w świetle dyrektywy CRD IV i wytycznych EBA”. Warsztaty objęły problematykę wpływu pakietu CRD IV/