Archiwum miesiąca: październik 2018

Skarbówka jednak do pokonania

Nie tak dawno informowaliśmy o przełomowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie karuzelowej Klienta naszej Kancelarii, w którym NSA stanął po stronie podatnika i po raz drugi uchylił rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 300/18). [Link do artykułu: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/karuzela-vat-skarbowka-nsa,185,0,2406841.html]. Teraz, poznaliśmy finalne rozstrzygnięcie Sądu w przedmiotowej sprawie. Ostatecznie sprawa zakończyła się sukcesem Klienta