Archiwum roku: 2022

Komentarz dr Remigiusza Stanek w sprawie blokad rachunków bankowych przez organy skarbowe

W okresie od 7 lipca do 5 grudnia 2022 r., w przypadku podejrzenia wyłudzenia skarbowego, kontro podatnika mógł zablokować jedynie Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dlatego blokadę rachunków bankowych dokonaną w ww. okresie przez organ inny niż Szef KAS (np. przez naczelnika urzędu celno-skarbowego), należy uznać za działanie niezgodne z prawem (przekroczenie uprawnień). Jak ma działać 

Jak chronić majątek przedsiębiorstwa? Komentarz Dr Remigiusza Stanek

W wyniku działania fiskusa przed świetnie prosperującym przedsiębiorstwem stanęło widmo bankructwa. Jak zatem chronić jego majątek?Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem w tej sprawie dr Remigiusza Stanek, który omówił istotne z punktu widzenia przedsiębiorców kwestie, polecając w szczególności wywiad: https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/finanse/rekordowa-wygrana-i-fina,b1612063751 https://www.wirtualnemedia.pl/centrum-prasowe/artykul/rekordowa-wygrana-i-final-glosnej-sprawy-z-fiskusem https://gf24.pl/35023/jak-chronic-majatek-przedsiebiorstwa-remigiusz-stanek-beata-tomczyk/ https://fmc27news.pl/48252/jak-chronic-majatek-przedsiebiorstwa-remigiusz-stanek-beata-tomczyk/

Czy podpisywać aneksy dotyczące wskaźnika WIBOR? Komentarz dr Remigiusza Stanek

W związku z głośnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Katowicach, które na czas trwania sporu sadowego zawiesiło stosowanie wskaźnika WIBOR, zwiększyło się zainteresowanie kredytobiorców kwestionowaniem wskaźnika WIBOR na drodze sądowej. Aby zapobiec większej liczbie pozwów o WIBOR, a także szukając alternatywnych wskaźników, banki zaczęły wysyłać do swoich klientów aneksy do umów kredytowych dotyczących konieczności ustalenia planów