Archiwum miesiąca: listopad 2017

Wygrana/WSA

Kancelaria Stanek-Legal reprezentowała jednego z klientów w wygranej sprawie, w której WSA w Łodzi w wyroku zapadłym w dniu 15 listopada 2017 r. stwierdził, że pismo organu informujące podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia skierowane bezpośrednio do podatnika, z pominięciem ustanowionego przed organami podatkowymi pełnomocnika jest bezskuteczne. Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w tym wypadku wciąż