Archiwum miesiąca: marzec 2023

Nieskuteczne doręczenia zastępcze przedsiębiorcom

Art. 43 kodeksu postępowania administracyjnego reguluje instytucję doręczenia zastępczego. Przesyłka jest uznawana za doręczoną, jeśli jej adresat jest nieobecny w lokalu mieszkalnym podczas próby doręczenia a przesyłka zostaje odebrana za pokwitowaniem przez osoby pełnoletnie, które zobowiązują się do przekazania jej adresatowi. Zdarza się, że niekiedy organy stosują ten tryb doręczenia zastępczego wobec osób fizycznych prowadzących 

Wywiad mec. Remigiusza Stanek w sprawie pustych faktur dla forbes.pl

Zachęcamy do zapoznania się z udzielonym przez mec. Remigiusza Stanek wywiadem na temat „pustych faktur” oraz ryzyk z tym związanych dla uczestników obrotu gospodarczego, który ukazał się na łamach forbes.pl. Cała wypowiedź dostępna pod linkiem: https://www.linkedin.com/posts/dr-remigiusz-stanek-14a6026_wywiad-mec-remigiusza-stanek-dla-forbespl-activity-7041804841857261568-QhC7?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Sprzeciw od częściowego zwolnienia od kosztów a zasada reformationis in peius

Zdarza się, że organy podatkowe kwestionują wielomilionowe transakcje podatników. I o ile w postępowaniu przed organami środki zaskarżenia wniesione przez podatnika nie podlegają opłacie, tak wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (na decyzję organu drugiej instancji) może wiązać się koniecznością uiszczenia wpisu w wysokości nawet 100 tys. zł (!). Podatnik, który nie jest w stanie