Archiwum miesiąca: wrzesień 2022

Sukces Klienta kancelarii, umorzenie postępowania dotyczącego zobowiązania w podatku VAT

Po siedmiu latach zakończyło się postępowanie podatkowe, w którym urząd skarbowy próbował nałożyć na Klienta kancelarii zobowiązanie do zapłaty rzekomo należnego podatku VAT (zobowiązanie dotyczyło roku 2011). Ostatecznie organowi nie udało się skutecznie zakwestionować prawa Klienta kancelarii do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów. Jednakże sprawa musiała przejść przez wszystkie 

Kiedy fiskus może oddalić wniosek dowodowy podatnika?

Nierzadko organy podatkowe prowadzą postępowanie podatkowe pod z góry przyjęta przez siebie tezę. W takiej sytuacji warto składać wnioski dowodowe np. z dokumentów czy przesłuchań świadków. Zgodnie z art. 188 Ordynacji podatkowej wniosek podatnika o przeprowadzanie dowodu, fiskus uwzględnia jeśli jego przedmiotem są okoliczności istotne dla rozpatrywanej sprawy, a które nie zostały wystarczająco udowodnione. Organy 

Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Związanie sądu pierwszej instancji wykładnią zawartą w wyroku NSA.

Sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Wynika to z art. 190 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przepis ten w sposób jednoznaczny wyznacza kierunek postępowania sądu pierwszej instancji, który nie posiada już na tym etapie postępowania swobody w zakresie wykładni prawa. Zarówno materialnego, ustrojowego