Archiwum miesiąca: listopad 2022

Postępowanie podatkowe. Kiedy fiskus doręcza pisma członkom zarządu?

W postępowaniach podatkowych korespondencję doręcza się spółkom co do zasady w lokalu ich siedziby albo w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Co jeśli podany przez spółkę adres siedziby nie istnieje, został wykreślony z rejestru lub jest niezgodny z rejestrem i nie można ustalić właściwego miejsca prowadzenia działalności? Do końca 2015 r. fiskus w takiej sytuacji pozostawiał 

Broker jako nieświadomy uczestnik karuzeli podatkowej

W orzecznictwie sądów administracyjnych wielokrotnie wyrażano opinię, że występujący w karuzeli podatkowej broker (podmiot występujący na końcowym etapie krajowego łańcucha, który dokonując wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towaru występuje następnie o zwrot podatku VAT), nie musi być zawsze świadomym uczestnikiem oszustwa (np. wyrok NSA z 30 października 2018 r., sygn. I FSK 65/18 czy wyrok WSA w Warszawie 

Wszczęcie postępowania karnoskarbowego a zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Sukces Klienta kancelarii

W sprawie Klienta kancelarii fiskus zakwestionował obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wykazany w poszczególnych fakturach. Zdaniem organów, faktury te nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, lecz miały służyć wprowadzeniu do obrotu towarów niewiadomego pochodzenia. Sprawa dotyczyła zobowiązania podatkowego z roku 2007 i mogła być rozpoznawana obecnie tylko z tego powodu, że (według organów) w wyniku