Archiwum miesiąca: maj 2020

Jak bronić się przed egzekucją administracyjną

Pobierz prezentację Ustal kto odebrał przesyłkę z tytułami wykonawczymi Nieprawidłowe doręczenie tytułów wykonawczych ma wpływ na wszczęcie egzekucji oraz ma istotne znaczenie w zakresie realizacji praw podatników do wniesienia zarzutów. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie czy tytuły wykonawcze zostały doręczone zobowiązanemu bezpośrednio (os. fizycznej lub uprawnionemu członkowi zarządu do reprezentowania podmiotu) czy też odebrał je inny