Archiwum miesiąca: luty 2023

Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów, wymóg zaistnienia istotnej zmiany zezwolenia. Sukces Klienta Kancelarii.

We wpisach z 9 lipca https://stanek-legal.pl/dostosowanie-zezwolenia-na-przetwarzanie-odpadow-do-znowelizowanej-ustawy-o-odpadach-istotna-czy-nieistotna-zmiana-zezwolenia/ oraz z 13 października 2021 r. https://stanek-legal.pl/obowiazek-organu-dokonania-kazdorazowej-oceny-czy-zmiana-decyzji-o-przetwarzaniu-odpadow-stanowi-zmianeistotna/ poruszaliśmy tematykę dostosowania zezwolenia na przetwarzanie odpadów do znowelizowanej ustawy o odpadach. W kolejnym postępowaniu prowadzonym przez kancelarię, przedstawiana przez nas argumentacja została uznana za prawidłową, co skutkowało uchyleniem decyzji organu pierwszej instancji (odmawiającej zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów) przez Generalnego Dyrektora 

Karuzela podatkowa w branży recyklingu metali. Sukces Klienta kancelarii.

Organy podatkowe obu instancji podważały działania Klienta kancelarii zajmującego się recyklingiem metali, kwestionując zarówno faktury nabycia, jak i sprzedaży towarów jako niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i wskazując na udział podmiotu w tzw. karuzeli podatkowej. Zdaniem organów transakcje były ukierunkowane jedynie na uzyskanie z budżetu państwa nienależnego zwrotu ponad 6 mln zł podatku VAT. Decyzje zostały 

Należyta staranność w branży budowlanej. Sukces Klienta kancelarii.

Również przedsiębiorcy z branży budowlanej narażeni są na obciążenie ich działaniami nieuczciwych kontrahentów. W sprawie prowadzonej przez Kancelarię organy podatkowe próbowały obciążyć podatnika tym, że jego podwykonawcy wystawiali nierzetelne faktury. Organy stały bowiem na stanowisku, że faktury są fikcyjne o czym podatnik powinien był wiedzieć.  Sąd administracyjny I instancji uchylił decyzję organu II instancji, rozstrzygając