Archiwum miesiąca: kwiecień 2023

Getin Noble Bank pod parasolem ochronnym wynikającym z ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Bank odmawia uznania prawomocnych wyroków sądowych, a ustawa o BFG zakazuje wszczynania egzekucji przez komornika. Czy konsumenci dysponują skutecznym mechanizmem ochronnym przed takimi działaniami? Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią Mecenasa Remigiusza Stanek: https://superbiz.se.pl/wiadomosci/praworzadnosc-po-polsku-frankowicze-z-getin-noble-bank-wyslizgani-w-majestacie-prawa-19-04-aa-dZEM-C6S9-jVQF.html#lgja2fimlxjmb0i1o5s

Nowelizacja ustawy o egzekucji w administracji, nowe zasady dotyczące decyzji ratalnych

W dniu 13 marca 2023 r. Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zasadniczo (są wyjątki) wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, co w zamierzeniu ma zapewnić wierzycielom i organom egzekucyjnym odpowiedni czas na wdrożenie wprowadzonych nowelizacją zmian. Jednym z przepisów, które 

Czy przepisy covidowe mają zastosowanie do terminów prawa podatkowego? Uchwała NSA

Pomimo faktu, iż budzący wątpliwości art. 15 zzr ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych został uchylony niemal 3 lata temu, nadal budził on w praktyce kontrowersje, zwłaszcza w odniesieniu przepisów ordynacji podatkowej. Zgodnie z