Archiwum miesiąca: lipiec 2022

Odpowiedzialność za przestępstwa skarbowe spółki

Odpowiedzialności karnej skarbowej podlegać może wyłącznie osoba fizyczna. Jej warunkiem jest możliwość przypisania sprawcy winy w czasie popełnienia czynu. Kto odpowiada więc za przestępstwa popełnione przez spółkę kapitałową? Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada jak sprawca ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się  sprawami gospodarczymi, w 

Rozdzielność majątkowa a zwolnienie od kosztów sądowych

Tzw. prawo pomocy służy zapewnieniu dostępu do sądów osobom, których wyjątkowa trudna sytuacja materialna nie pozwala na poniesienie kosztów postępowania i może obejmować m.in. zwolnienie od opłat w sprawach sądowoadministracyjnych. Oceniając możliwość zwolnienia od kosztów sądowych sąd bierze pod uwagę sytuację materialną strony. Czy powinien brać pod uwagę majątek małżonka, z którym strona pozostaje w 

Małgorzata Dmochowska uzyskała pozytywny wynik z egzaminu zawodowego

Z wielką radością informujemy, że Małgorzata Dmochowska wchodząca w skład zespołu Kancelarii uzyskała pozytywny wynik z egzaminu zawodowego. Serdecznie gratulujemy mec. Dmochowskiej zdania egzaminów i poniżej przedstawiamy jej sylwetkę: Mec. Dmochowska specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych. Uczestniczy w rozwiązywaniu sporów na etapie przedsądowym oraz na wszystkich etapach postępowań