Archiwum miesiąca: listopad 2016

Ostateczna decyzja podatkowa – jak ograniczyć ryzyko utraty płynności finansowej?

Według art. 128 Ordynacji Podatkowej decyzja ostateczna to taka, od której nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym. Istotne jest, iż taka decyzja podlega wykonaniu, a to oznacza możliwość zrealizowania uprawnienia przyznanego stronie w tej decyzji lub powinność wykonania obowiązku nałożonego decyzją przez stosowne organy w drodze przymusu, czyli po prostu na drodze postępowania egzekucyjnego. Dla