Archiwum roku: 2016

Ostateczna decyzja podatkowa – jak ograniczyć ryzyko utraty płynności finansowej?

Według art. 128 Ordynacji Podatkowej decyzja ostateczna to taka, od której nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym. Istotne jest, iż taka decyzja podlega wykonaniu, a to oznacza możliwość zrealizowania uprawnienia przyznanego stronie w tej decyzji lub powinność wykonania obowiązku nałożonego decyzją przez stosowne organy w drodze przymusu, czyli po prostu na drodze postępowania egzekucyjnego. Dla 

Partner MMC

Mec. Remigiusz Stanek, Partner Zarządzający STANEK Legal Kancelaria Prawnicza reprezentował kancelarię podczas tegorocznej konferencji IV edycji BIG DATA: Think Big CEE Congress, organizowanej przez MM Conferences S.A. w dniach 20-21.04.2016 r., w hotelu Westin w Warszawie. STANEK Legal po raz kolejny uczestniczyła w konferencji w charakterze Partnera.