Archiwum miesiąca: sierpień 2023

Nielegalne powierzenie wykonywania pracy – zwolnienie z odpowiedzialności

Czasami zdarza się, że podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi robi to nielegalnie. Definicja nielegalnego powierzenia pracy jest szeroka i zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22A ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy może obejmować takie sytuacje jak brak „odpowiedniego” zezwolenia na pracę, brak zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w odpowiedniej formie, 

Zwrot VAT, nieskuteczne przedłużenie terminu

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług, jeśli kwota podatku naliczonego jest wyższa od podatku należnego, podatnik ma prawo m.in. do zwrotu różnicy na konto bankowe, który to zwrot powinien nastąpić w ciągu 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Termin ten bywa (i to często wielokrotnie) przedłużany przez organy,