Archiwum miesiąca: marzec 2015

Opinia dla BCC

Dr Remigiusz Stanek, partner zarządzający STANEK LEGAL w imieniu Związku Pracodawców – Business Centre Club opracował opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw z 23 października 2014 r. Opinia dostępna jest pod adresem: https://www.legislacja.gov.pl/docs//2/262790/262803/262804/dokument148023.pdf 29 marca komentarz dr Stanka do w/w ustawy ukazał 

Nowy Dzień

Dnia 26 marca Dr Remigiusz Stanek partner zarządzający STANEK LEGAL gościł w porannym paśmie informacyjnym Nowy dzień z Polsat News. Wypowiedział się na temat bezpieczeństwa finansowego depozytów w SKOK-ach. Dr Stanek zwrócił uwagę na objęcie depozytów Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, a także na fakt, że pomimo niskiej kultury organizacyjnej SKOK-ów w Polsce, pełnią one istotną rolę