Archiwum miesiąca: maj 2021

Dowody z zeznań świadków jako przesłanka wznowienia postępowania podatkowego

Wznowienia postępowania podatkowego można żądać tylko w określonych przypadkach określonych w Ordynacji podatkowej. Pisaliśmy o tym szerzej we wpisie dotyczącym wznowienia jako instrumentu w sporze z organami podatkowymi https://stanek-legal.pl/wznowienie-postepowania-podatkowego-jako-instrument-w-sporze-z-organem-podatkowym/. Wznowienie pozwala na weryfikowanie decyzji, które są ostateczne i od których nie można się już odwołać w „normalnym” trybie. Jedną z przesłanek pozwalających na wznowienie postępowania 

Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości w składkach ZUS

Możliwość pociągnięcia członka zarządu do odpowiedzialności za zaległości składkowe stwarza art. 116 Ordynacji podatkowej. Przepis ten mówi co prawda o odpowiedzialności za zaległości podatkowe, jednak stosuje się go odpowiednio do zaległości w składkach ZUS. Więcej o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe we wpisie: https://stanek-legal.pl/kiedy-czlonek-zarzadu-odpowiada-za-zobowiazania-podatkowe-spolki/ Przesłanki odpowiedzialności Do orzeczenia odpowiedzialności członka zarządu organ rentowy jest 

Obrona członka zarządu przed odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe spółki

W poprzednim wpisie opisaliśmy okoliczności, które powinien wykazać organ podatkowy, chcący rozciągnąć odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki na członków zarządu. Link do artykułu: https://stanek-legal.pl/kiedy-czlonek-zarzadu-odpowiada-za-zobowiazania-podatkowe-spolki/ W tym wpisie omówimy jedną z okoliczności, którą może podnosić członek zarządu w celu uwolnienia  się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki i której wykazanie sprawia dużo problemów. Jest to przesłanka braku