Archiwum miesiąca: kwiecień 2019

KOMENTUJEMY WYROK WSA W OLSZTYNIE

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym 3 kwietnia 2019 r. w Rzeczpospolitej pt. „VAT: wyłączenie z opodatkowania dla sektora publicznego nie zakłóca konkurencji – wyrok WSA”, który skomentowała mec. Hrymak-Stanek, Partner Kancelarii:  https://www.rp.pl/VAT/304039996-VAT-wylaczenie-z-opodatkowania-dla-sektora-publicznego-nie-zakloca-konkurencji—wyrok-WSA.html  Poniżej prezentujemy komentarz Mec. Hrymak-Stanek: „Komentowany wyrok wpisuje się w ugruntowany pogląd, że działanie jednostek samorządu terytorialnego, polegające na realizowaniu zadań z