Archiwum miesiąca: wrzesień 2021

Dr Remigiusz Stanek uczestnikiem seminarium Gospodarka o Obiegu Zamkniętym – wyzwanie i szansa, Ekonomiczne i prawne aspekty związane z wdrażaniem w Polsce, organizowanym przez Federację Przedsiębiorców Polskich

Podczas seminarium dotyczącego nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi mec. Remigiusz Stanek wziął udział w sesji III: „Recykling” dotyczącej m. in. projektowanego przekazania opłaty produktowej gminom, w celu powierzenia gminom środków podlegających dalszej redystrybucji na rzecz organizacji realizujących zadania z zakresu rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz ponoszenia przez producentów odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami mimo