Archiwum miesiąca: lipiec 2020

Sukces naszego Klienta w sporze podatkowym z fiskusem – przedawnienie zobowiązania podatkowego

Wydana w maju tego roku decyzja podatkowa umarzająca postępowanie podatkowe zakończyła kilkuletnie postępowanie podatkowe dotyczące zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług naszego Klienta. W decyzji organ podzielił argument dotyczący tego, że zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu wobec czego postępowanie jest bezprzedmiotowe. Droga do tego rozstrzygnięcia nie była ani krótka ani prosta. Czego dotyczyła