Archiwum roku: 2024

Brak rozprawy zdalnej ogranicza prawo do obrony. Sukces Klienta kancelarii.

Przepisy tzw. ustawy covidowej dopuszczały możliwość rozpoznania spraw sądowoadministracyjnych na odległość, przy użyciu urządzeń technicznych, z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięki. Warunkiem dopuszczalności przeprowadzenia posiedzenia niejawnego w trybie art. 15 zzs(4) ust 2 i 3 tej ustawy była niemożność przeprowadzenia rozprawy na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku lub w siedzibie sądu 

Niezasadna odmowa wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. Sukces Klienta kancelarii

W toku postępowania administracyjnego, organ odmówił Klientowi kancelarii wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe. Organ stwierdził bowiem, że w budynku jednorodzinnym znajdowała się siedziba spółki, jak również była w nim zarejestrowana jednoosobowa działalność gospodarcza. To doprowadziło organ do konkluzji, że nieruchomość nie jest przeznaczony na cele