Archiwum miesiąca: wrzesień 2023

Karuzela podatkowa w branży elektronicznej. Sukces Klienta Kancelarii

Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylający decyzję określającą podatnikowi zobowiązanie w podatku od towarów i usług. Skarżący w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmował się  obrotem krajowym i transgranicznym m.in. telefonów komórkowych. W wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej organ stwierdził nieprawidłowości  w zakresie podatku naliczonego nad należnym wskazując, że zarówno 

Przesłuchanie prokurenta nie zastąpi przesłuchania strony

Niejednokrotnie zdarza się, że organy w prowadzonych postępowaniach poprzestają na przesłuchaniu prokurenta spółki lub korzystają wyłącznie z jego zeznań złożonych w postępowaniu karnym, nie podejmując działań w celu przesłuchania samej spółki, a w zasadzie działającego za nią zarządu. O  możliwych zaniechaniach organów podczas sięgania do akt karnych  informowaliśmy w  jednym z poprzednich wpisów: https://stanek-legal.pl/korzystanie-przez-organy-podatkowe-z-akt-sprawy-karnej/   

Korzystanie przez organy podatkowe z akt sprawy karnej

W trakcie prowadzonych postępowań podatkowych niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, podczas których organy korzystają z akt zgromadzonych w sprawach karnych i powołują się np. na protokoły przesłuchań zgromadzone w postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.  Wyciąganie negatywnych skutków w stosunku do podatnika, opierając się na materiałach ze sprawy karnej wymaga jednak daleko idącej