Archiwum miesiąca: czerwiec 2019

Dwutorowość prowadzonych postępowań jako przesłanka do stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej

Dzisiaj opowiemy o niektórych możliwych nieprawidłowościach w toczącym się postępowaniu podatkowym. Tytułem wstępu dla dalszych rozważań wskazać należy, iż zgodnie z art. 165a Op organ wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w przypadku „gdy żądanie, o którym mowa w art. 165, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może 

Postępowanie dowodowe jako kluczowy etap na drodze do pozytywnego dla podatnika rozstrzygnięcia sprawy podatkowej

W jednym z ostatnich wpisów na naszym blogu wskazywaliśmy na orzecznictwo  TSUE, w którym podkreślono obowiązek badania dobrej wiary podatnika w każdym przypadku, z którego w sposób oczywisty nie wynika, iż podatnik działał w celu oszukańczym. O obowiązku badania dobrej wiary podatnika przez organy podatkowe pisaliśmy tutaj 👉 https://stanek-legal.pl/wydarzenia/organy-podatkowe-powinny-badac-dobra-wiare-w-kazdym-przypadku-z-ktorego-w-sposob-oczywisty-nie-wynika-iz-podatnik-dzialal-w-celu-oszukanczych/ Biorąc pod uwagę, iż podejście administracji 

Organy podatkowe powinny badać dobra wiarę w każdym przypadku, z którego w sposób oczywisty nie wynika, iż podatnik działał w celu oszukańczych

Powinność badania należytej staranności jest koncepcją usprawiedliwioną prymatem neutralności podatku VAT, który niezależnie od charakteru oszukańczego stanu faktycznego, w którym znalazł się podatnik, przed odebraniem mu prawa do odliczenia podatku, przyznaje się mu prawo domniemania neutralności odliczenia, które organy mają obowiązek obalić. Z tego powodu TSUE podkreśla, iż nawet w przypadku braku rzeczywistych transakcji obowiązek