Archiwum miesiąca: czerwiec 2020

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Pobierz prezentację Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)? Jest to nowe narzędzie identyfikacji tzw. beneficjentów rzeczywistych, czyli rzeczywistych właścicieli spółek prawa handlowego. CRBR został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115), dalej jako: Ustawa, która implementuje Dyrektywę Parlamentu Europejskiego