Archiwum miesiąca: kwiecień 2021

Kiedy członek zarządu odpowiada za zobowiązania podatkowe spółki?

Generalną zasadą jest, że za zobowiązania podatkowe odpowiada całym swoim majątkiem sama spółka jako podatnik. Jednym z wyjątków od tej zasady jest regulacja zawarta w art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, która umożliwia rozciągnięcie odpowiedzialności spółki na członków jej zarządu. W praktyce następuje to w decyzji podatkowej skierowanej do takiego członka zarządu, w której organ 

Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego. Tylko z urzędu?

W świetle art. 23 § 6 u.p.e.a. organy sprawujące nadzór mogą, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wstrzymać, na czas określony, postępowanie egzekucyjne prowadzone przez nadzorowany organ. Przesłanką dopuszczalności wstrzymania postępowania egzekucyjnego są tylko szczególnie uzasadnione przypadki co daje możliwość uwzględnienia w toku postepowania egzekucyjnego indywidualnych okoliczności uzasadniających wstrzymanie egzekucji. Głównym problemem jest zwrot niedookreślony w postaci 

Instrumentalne wszczęcie postępowania karno-skarbowego

Szanowni Państwo, Zapraszamy na cykl wpisów merytorycznych dotyczących ciekawych zagadnień podatkowych pojawiąjących się w prowadzonych przez naszą kancelarię sprawach. Instrumentalne wszczęcie postępowania karno-skarbowego nie zawiesi przedawnienia zobowiązania podatkowego? Wielu przedsiębiorców zetknęło się sytuacją, gdzie organ podatkowy podjął działania w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego np. inicjując wszczęcie postępowania karno-skarbowego. Czy takie działanie zawsze