Archiwum miesiąca: lipiec 2023

Przedsiębiorcy, prawo do błędu

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje reguła, zgodnie z którą w pewnych sytuacjach początkujący przedsiębiorcy mogą uniknąć konsekwencji karno-skarbowych za złamanie przepisów związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej. Mowa o prawie do popełnienia błędu, które znalazło swoje uregulowanie w art. 21a ustawy Prawo przedsiębiorców.   Z prawa do popełnienia błędu mogą skorzystać przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, 

Outsourcing pracowniczy, ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców

Projektowana zmiana ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców ma uniemożliwić stosowanie outsourcingu pracowniczego: organy będą mogły odmówić wydania zezwolenia na pracę w przypadku zatrudnienia cudzoziemca przez podmiot niebędący agencją pracy tymczasowej, gdyby ten cudzoziemiec miał wykonywać pracę na rzecz i pod kierownictwem osoby trzeciej. Outsourcing ułatwia działanie niektórym firmom pozwalając im na przekazywanie zadań, projektów czy funkcji