Archiwum roku: 2019

Wykorzystanie dowodów zebranych w postępowaniu karnym w postępowaniu podatkowym – cz. II

Kontynuując temat naszego poprzedniego artykułu należy przypomnieć, że zgodnie z regulacją Ordynacji Podatkowej, a dokładnie jej art. 181 i art. 180 dowodem w postępowaniu podatkowym mogą być m.in. materiały zgromadzone w postępowaniu karnym. Jednakże możliwość wykorzystania takich dowodów w postępowaniu podatkowym jest ograniczona, a więc organ prowadzący postępowanie dowodowe nie jest zwolniony całkowicie z aktywności 

Dowody w postępowaniu podatkowym

Co może być dowodem w postępowaniu podatkowym? Czy Ordynacja Podatkowa przewiduje możliwość posłużenia się przez organ podatkowy dowodami zgromadzonymi w postępowaniu przygotowawczym? A jeśli tak, to pod jakimi warunkami? Zgodnie z art. 180 § 1 O.p. jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Artykuł 

Hipoteka przymusowa a skarga pauliańska – korzystne orzecznictwo sądów

Wierzyciele posiadający tytuł wykonawczy mogą wnosić o ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości należącej do dłużnika. Problemem dla wierzyciela jest sytuacja, w której okazuje się, że dłużnik przeniósł własność nieruchomości na osobę trzecią (wyzbywając się w ten sposób wartościowego składniku majątku, z którego można byłoby prowadzić egzekucję). Chcąc prowadzić egzekucję z takiej nieruchomości wierzyciel musi wystąpić