Archiwum miesiąca: lipiec 2021

Sukces Klienta kancelarii w sporze z fiskusem, obowiązek organów przeprowadzenia rzetelnego postępowania dowodowego

W kilku z poprzednich wpisów na naszym blogu wskazywaliśmy na to, że postępowanie dowodowe jest kluczowe na drodze do pozytywnego dla podatnika rozstrzygnięcia sprawy podatkowej. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zobowiązania podatkowego Znaczenie postępowania dowodowego potwierdza wydana w lipcu tego roku decyzja podatkowa umarzająca postępowanie podatkowe naszego Klienta, która zakończyła kilkuletnie postępowanie (kontrolna a następnie 

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe a zakaz pełnienia funkcji w zarządzie

W poprzednich wpisach omówiliśmy przesłanki pociągnięcia członka zarządu do odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz możliwości obrony przed tego rodzaju odpowiedzialnością. W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy osoba sprawuje funkcję członka zarządu, pomimo wynikającego z art. 18 § 2 kodeksu spółek handlowych (ksh) zakazu zasiadania w zarządzie. Członkowie zarządu powołują się na przedmiotowy zakaz, aby uniknąć 

Dostosowanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów do znowelizowanej ustawy o odpadach – istotna czy nieistotna zmiana zezwolenia?

Nie samym postępowaniem podatkowym żyje kancelaria, nasi klienci zajmujący się recyklingiem mierzą się również z trudnościami na innych polach styku z działaniami organów administracji, konkretnie związanych z koniecznością dostosowania zezwoleń na przetwarzanie (ale też zbieranie) odpadów do znowelizowanej ustawy o odpadach. Obowiązek aktualizacji posiadanych zezwoleń Znowelizowana ustawa o odpadach wymusiła na podmiotach zajmujących się gospodarką