Archiwum roku: 2021

Kolejny sukces Klienta kancelarii w sporze z fiskusem, konieczność weryfikacji powodów wszczęcia postępowania karno skarbowego

Koniec roku przyniósł kolejne dwie wygrane sprawy Klientów kancelarii. O pierwszej z nich informujemy w tym poście. Sprawa naszego Klienta dotyczyła sprawy podatkowej sięgającej roku 2007 (!). Sprawa może się toczyć ze względu na zawieszony we właściwym czasie (wg organów skutecznie) bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Mimo, że z przepisów wynika zasadniczy pięcioletni termin przedawnienia 

Obowiązek organu dokonania każdorazowej oceny, czy zmiana decyzji o przetwarzaniu odpadów stanowi zmianę „istotną”

We wpisie z 9 lipca 2021 r. omówiliśmy tematykę dostosowania zezwolenia na przetwarzanie odpadów do znowelizowanej ustawy o odpadach. Przytoczona tam argumentacja (do zapoznania się z którą zachęcamy: https://stanek-legal.pl/dostosowanie-zezwolenia-na-przetwarzanie-odpadow-do-znowelizowanej-ustawy-o-odpadach-istotna-czy-nieistotna-zmiana-zezwolenia/) została uznana za prawidłową przez organ odwoławczy w sprawie Klienta kancelarii. Organ pierwszej instancji sformułował wobec naszego Klienta wnioskującego o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów wymogi, 

Sukces Klienta kancelarii w sporze z fiskusem, niezasadne wykreślenie z rejestru podatników VAT

Organ podatkowy wykreślił podatnika z rejestru VAT uzasadniając to występującymi w jego dokumentacji podatkowej nieprawidłowościami. Wykreślenie przełożyło się negatywnie na prawo do odliczenia podatku naliczonego gdyż w wyniku wykreślenia podatnik to prawo utracił.  W wyniku zaskarżenia czynności organu WSA we Wrocławiu uznał, że organ wyszedł poza granice przepisu przypisującego mu kompetencję wykreślenia podatnika z rejestru