Czy podpisywać aneksy dotyczące wskaźnika WIBOR? Komentarz dr Remigiusza Stanek

W związku z głośnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Katowicach, które na czas trwania sporu sadowego zawiesiło stosowanie wskaźnika WIBOR, zwiększyło się zainteresowanie kredytobiorców kwestionowaniem wskaźnika WIBOR na drodze sądowej.

Aby zapobiec większej liczbie pozwów o WIBOR, a także szukając alternatywnych wskaźników, banki zaczęły wysyłać do swoich klientów aneksy do umów kredytowych dotyczących konieczności ustalenia planów awaryjnych w związku z planowanym zastąpieniem niepopularnego WIBOR-u nowym wskaźnikiem WIRON. Czym jest WIRON mec. Remigiusz Stanek wyjaśnia w komentarzu dla prawo.pl: https://www.prawo.pl/biznes/wibor-pierwsze-banki-rezygnuja,518730.htmlhttps://www.prawo.pl/biznes/wibor-pierwsze-banki-rezygnuja,518730.html

Czy należy podpisywać aneksy?

Komentarz mec. Remigiusza Stanek dla wyborcza.biz: „Jeśli chodzi o podpisywanie aneksów w związku z możliwą zmianą wskaźnika WIBOR, są tu dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę: działanie na przyszłość (w oparciu o jaki wskaźnik będziemy płacili oprocentowanie w sytuacji zmiany wskaźnika) oraz działanie w kontekście możliwych roszczeń w związku z obecnym wskaźnikiem – czy sformułowania aneksu nie będą przeszkodą w dochodzeniu swoich praw. Te dwie kwestie rozróżnić. Natomiast czy sformułowania aneksu są dla nas bezpieczne, będzie zależało od indywidualnej oceny treści proponowanych przez banki aneksów.”

Cała wypowiedź dostępna pod linkiem: https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,29253358,kredytobiorcy-masowo-dostaja-aneksy-od-bankow-czy-ja-mam-to.html