Konferencja MMC

Dr Remigiusz Stanek, Partner Zarządzający w Kancelarii Stanek Legal prelegentem w ramach konferencji „Ekspert zarządzania outsourcingiem bankowym, prawo organizacja i kontrola czynności powierzonych”.

Mec. Stanek poprowadził warsztaty pod tytułem ”Regulacje prawne dotyczące outsourcingu bankowego”. Warsztaty obejmowały problematykę outsourcingu dotyczącą instytucji kredytowych oraz pozostałych instytucji finansowych, w tym problematykę obowiązujących polskich i unijnych regulacji outsourcingowych jak również korelację norm prawnych dotyczących funkcjonowania banków w obszarze outsourcingu wynikającą z wielości aktów prawnych regulujących zjawisko outsourcingu bankowego.

MMC Conferences, Golden Floor Plaza, Warszawa 5 grudnia 2013 r.