Opinia dla BCC

Dr Remigiusz Stanek, partner zarządzający STANEK LEGAL w imieniu Związku Pracodawców – Business Centre Club opracował opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw z 23 października 2014 r.

Opinia dostępna jest pod adresem: https://www.legislacja.gov.pl/docs//2/262790/262803/262804/dokument148023.pdf

29 marca komentarz dr Stanka do w/w ustawy ukazał się w internetowym serwisie prawniczym lex.pl. Dr Stanek podkreślił cel wprowadzenia ustawy jakim jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług firm udzielających kredytów konsumenckich, ale nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Artykuł można przeczytać tutaj: https://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/projekt-antylichwiarski-nadal-budzi-watpliwosci.