Seminarium

Stanek Legal oraz Finalyse przeprowadzili seminarium pakietowe skierowane do członków Business Center Club. Seminarium dotyczyło zastosowania rozporządzenia EMIR wśród polskich przedsiębiorców, związanych z tym obowiązków podmiotów zawierających kontrakty pochodne i ewentualnej ich odpowiedzialności.