Skarbówka jednak do pokonania

Nie tak dawno informowaliśmy o przełomowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie karuzelowej Klienta naszej Kancelarii, w którym NSA stanął po stronie podatnika i po raz drugi uchylił rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 300/18).

[Link do artykułu: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/karuzela-vat-skarbowka-nsa,185,0,2406841.html].

Teraz, poznaliśmy finalne rozstrzygnięcie Sądu w przedmiotowej sprawie.

Ostatecznie sprawa zakończyła się sukcesem Klienta Kancelarii. Tym razem WSA w Gliwicach (sygn. akt III SA/Gl 824/18) powołując się na związanie wykładnią NSA uchylił decyzję izby skarbowej. Wyrok ten bez wątpienia jest krokiem na drodze do zwiększania szans w sporach z fiskusem dla firm, które nieświadomie wzięły udział w oszustwach podatkowych.

Przypomnijmy argumentację NSA.

 Zdaniem NSA samo istnienie procedury weryfikacji kontrahentów działa na korzyść podatnika natomiast drobne odstępstwa od wewnętrznych procedur nie mogą świadczyć o złej wierze podatnika, a wręcz przeciwnie, stanowią o dochowaniu przez podatnika należytej staranności kupieckiej, pozwalającej na skorzystanie z prawa do odliczenia podatku VAT.

 NSA podkreślił, iż fakt, że towar nabyty przez podatnika nie pochodził od kontrahenta wskazanego na fakturze, nie może być podstawą do odmowy podatnikowi prawa do odliczenia podatku VAT. Bowiem podatnikowi dostarczono towar zgodnie z jego zamówieniem, natomiast on dopełnił należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta, zatem organ nie może odmówić podatnikowi prawa odliczenia podatku.

Ponadto NSA dokonał negacji podejścia nadmiernie uzależniającego prawo do odliczenia podatku VAT od sposobu zachowania podatnika w związku z dokonywaną transakcją. Powyższe wytyczne NSA oparł na szeroko powołanym przez siebie orzecznictwie TSUE (m.in. C-183/14 – patrz niżej), które należy rozumieć w ten sposób, iż organ nie może wymagać od podatnika dodatkowych warunków dotyczących przysługującego mu prawa do odliczenia tego podatku, które mogłyby w efekcie praktycznie uniemożliwić wykonanie tego prawa.