SQUARE członkiem Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu!

Miło nam poinformować, iż nasza Kancelaria została członkiem Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu!  

Izba powstała w 1995 r. z inicjatywy podmiotów gospodarczych i instytucji skupionych w branży metali nieżelaznych. Obecnie skupia 68 firm członkowskich. Misją Izby jest wspieranie rozwoju przemysłu metali nieżelaznych i recyklingu metali w Polsce. Do jej głównych zadań należy: reprezentacja interesów podmiotów gospodarczych będących jej członkami wobec administracji unijnej, państwowej i samorządowej, współudział w procesie tworzenia prawa gospodarczego poprzez opiniowanie jego zmian, opracowywanie analiz i ekspertyz branżowych a także dbałość o rozwój przemysłu metali nieżelaznych i promocja recyklingu metali.

IGMNiR przynależy również do międzynarodowych organizacji branżowych, w tym do BIR – Światowej Federacji Recyklingu Metali z siedzibą w Brukseli, EUROMETAUX – Europejskiej Federacji Producentów i Przetwórców Metali Nieżelaznych z siedzibą w Brukseli, oraz EUROMETREC – Europejskiej Federacji Handlu i Recyklingu Metali Nieżelaznych, również z siedzibą w Brukseli.

 

Dziękujemy za zaufanie i ogromnie cieszymy się z podjętej współpracy!